top of page

NEMO Science Museum Nederland geeft workshop over wetenschap en techniek


Vertegenwoordigers van NEMO Science Museum Nederland zijn momenteel op Curaçao om een train-the-trainer Tinkering training te geven aan de begeleiders van Tinkersjòp. De begeleiders hebben training gekregen ten aanzien van moderne W&T-methodologieën om docenten te kunnen begeleiden in het doen van experimenten met hun leerlingen. Gedurende 2 weken zal NEMO Science Museum workshop geven aan de Tinkersjòp begeleiders, docenten, en tevens zullen interactieve sessies plaatsvinden met schoolkinderen, waarvan de school interesse hebben getoond. Alle schoolsessies zijn gratis aangeboden, met dank aan de waardevolle bijdrage van Foresee Foundation en NEMO Science Museum.

Het is vermeldingswaardig dat bijna alle scholen hebben aangegeven meer kennis te willen krijgen van het onderwerp om meer ‘hands-on’ activiteiten aan te kunnen bieden tijdens hun MNT lessen. Hetgeen wat momenteel aangeboden wordt, is vaak te theoretisch en methodologieën uit Nederland zijn vaak te prijzig voor de school om in te investeren. Daarnaast is het algemene doel om kinderen en jongeren enthousiast te krijgen voor het leren van technologie. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het van essentieel belang, leerlingen van het funderend onderwijs te inspireren in studies met betrekking op Wetenschap en Techniek (W&T).

Met het duurzaam model van samenwerking tussen Tinkersjòp en NEMO Science Museum, zullen de nieuwe opgeleide trainers in de toekomst, de leerkrachten op het eiland verder trainen, door gebruik te maken van een W&T brede aanpak. Kinderen met een lage science capital krijgen hierbij de kans om kennis te maken met W&T. Daarnaast wordt W&T op een interactieve en laagdrempelige manier dichter bij de samenleving gebracht.

Betreffende Tinkersjòp

Tinkersjòp is een werkplaats voor kinderen, waar zij de mogelijkheid krijgen experimenten te doen en daarbij de mogelijkheid krijgen zelf te onderzoeken en te participeren tijdens ‘science’ activiteiten, waarbij een beroep wordt gedaan op de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Tinkersjòp probeert gedurende het jaar verschillende activiteiten aan te bieden in de vorm van o.a. vakantieplan en Tinkerclub te Kurá di Arte. Tijdens de activiteiten doen de kinderen verschillende experimenten op het gebied van ‘science’. We nodigen ouders die hun kinderen op een kreatieve manier in aanraking willen laten komen met ‘Science’, hun kinderen vanaf 8 jaar te laten participeren aan een van onze workshops. Voor meer informatie, bezoek ons op onze website www.tinkersjop.com, onze Facebook of Instagram pagina.

Betreffende NEMO Science Museum

Een van hun doelen is: Ontwikkeling van kennis. Wetenschap en techniek geeft ons de mogelijkheid onze wereld en onszelf beter te begrijpen, om als mens te ontwikkelen, en om onze wereld voor te bereiden voor de toekomst. NEMO inspireert nieuwsgierigheid bij jongeren en volwassenen ten aanzien van de kracht en het belang van wetenschap en techniek. Het is bewezen dat W&T de oplossing is voor problemen veroorzaakt door intensief gebruik van de verschillende bronnen van onze planeet. Het is het doel om talenten bij onze jongeren te ontwikkelen door leerlingen te inspireren over dit onderwerp.

bottom of page